เกี่ยวกับ Asian life

บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยผ่านองค์กรธุรกิจขายตรงที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเอเชียนไลฟ์จำนวนแสนคน ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์   มี 3 กลุ่มหลักคือ

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามมีผลิตภัณฑ์ย่อย 3 ประเภท คือ

 • 1.1 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เสริมสร้างความงามและแก้ไขปัญหาผิว
 • 1.2 ผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน 


2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลิตภัณฑ์ย่อย 3 ประเภท คือ

  • 2.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงผิว 
  • 2.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชับสัดส่วน 
  • 2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล (OPERATION BIM) 


3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงและเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล และกระชับสัดส่วน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก ผลงานการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC CO., LTD. ) โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (กฏเหล็ก 3 ข้อ) ดังนี้

 • 1. มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
 • 2. มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
 • 3. มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%


ในปี 2548 เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงามอย่างครบวงจร เอเชียนไลฟ์ได้ควบรวมกิจการกับองค์กรวิจัยพัฒนา 

 • บจก. เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์, พัฒนาและวิจัยสินค้าผลิตภัณฑ์
 • บจก. แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์
 • บจก. เอเชียน ไลฟ์ จำกัด: Asian Life ทำการตลาดแบบเครือข่าย

ให้อยู่ภายใต้การบริหารที่มีเอกภาพของบริษัทเดียวกันคือ  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

pasl

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยสมาชิกเอเชี่ยนไลฟ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตราฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณะสุข และใบประกาศนียบัตร ISO 14001 : 1996

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนในการสร้างบริษัท บริษัทฯ จึงได้ให้สมาชิกร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ สร้าง แผนการตลาด เอ เชี่ยนไลฟ์ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฏหมาย โปร่งใส เข้าใจง่าย ให้ความมั่นใจ และเป็นธรรม แก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์ และปรัชญา "ผสานใจ สู่หลักชัย ในชีวิต" ของบริษัท

Visitors: 83,334