คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศ

"ภูมิแพ้อากาศ" คืออะไร เกิดจากอะไร แนวทางในการดูแลผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องทำอย่างไรบ้างงานวิจัย Operation Bim สามารถดูแลผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศได้อย่างไร

Q : ภูมิแพ้อากาศ คืออะไร
A : ภูมิแพ้อากาศเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไวกว่าปกติ จึงตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูก น้ำตาไหล คันตา คันจมูก ไอ จาม หายใจลำบาก

Q : สิ่งเร้าหรือสารก่อภูมิแพ้ที่มากระตุ้นได้แก่อะไรบ้าง
A : สารก่อภูมิแพ้มักจะแพร่กระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ ได้แก่ ควันบุหรี่หรือควันรถ ไรฝุ่น แมลงสาบ ขนสัตว์ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ น้ำหอม อากาศเปลี่ยน เป็นต้น

Q : ภูมิแพ้อากาศแตกต่างจากหวัดอย่างไร
A : ภูมิแพ้อากาศและหวัดมีอาการคล้ายกัน แต่ภูมิแพ้อากาศเกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ไม่ติดต่อ แต่หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่ อีกคนหนึ่งได้

Q : ภูมิแพ้อากาศสามารถพบได้ในกลุ่มใด มีผลทางกรรมพันธุ์หรือไม่
A : ภูมิแพ้อากาศเป็นได้ตั้งแต่วัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่ และมีความสัมพันธ์ทางกรรมพันธุ์ ถ้าพ่อหรือแม่เป็นภูมิแพ้ลูกก็มีโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้

Q : แนวทางการดูแลผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศ คืออย่างไร 
1. แนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ ซึ่งแต่ละคนจะแพ้ไม่เหมือนกันและสามารถแพ้ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง
2. พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
3. หากมีอาการภูมิแพ้อากาศควรรีบดูแล เพราะหากเป็นเรื้อรังจะมีโอกาสทำให้เป็นโรคร้ายแรงขึ้น ได้แก่ ไซนัสอีกเสบ หอบหืด ไซนัสอักเสบ คือ การอักเสบของเยื่อบุโพรงไซนัสซึ่งเป็นโพรงอากาศที่อยู่รอบๆโพรงจมูก เกิดจากการคั่งค้างของน้ำมูกและอุดตันรูเปิดของไซนัสร่วมกับการติดเชื้อ แบคทีเรีย โรคหืด ( Asthma ) เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจที่มีการอักเสบของหลอดลมอย่างเรื่อรัง หลอดลมมีการตีบหรืออุดตันเกิดจากเยื่อหุ้มผนังหลอดลมมีการตอบสนองต่อสิ่ง เร้าหรือสารก่อภูมิแพ้ จะมีอาการไอ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี๊ดและหอบ บางคนจึงเรียก หอบหืด

Q : ผลิตภัณฑ์ Operation Bim สามารถดูแลผู้ที่เป็นภูมิแพ้อากาศได้อย่างไร
A :
- นักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า อาการภูมิแพ้อากาศเกิดจากเม็ดเลือดขาว Th2 ถูกกระตุ้นมากไปจนเกินความสมดุล แต่สามารถลดลงได้โดยการกระตุ้นของเม็ดเลือดขาว Th1 และเม็ดเลือดขาว Treg ให้มากขึ้น อาการภูมิแพ้ก็จะลดลง
-คณะนักวิจัย Operation Bim ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบกจนได้แคปซูลเสริมอาหารที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1 และ Treg ได้ชัดเจน

Visitors: 83,334