เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ HIV

- ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 40 ล้านคน เด็กประมาณ 3 ล้านคน

- ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 500,000 คน เป็นเด็กประมาณ 200,000 คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ต่อประชากรสูงที่สุดในเอเชีย คือประมาณ 1 ใน 100 คน

- มีผู้ติดเชื้อใหม่ทุกปี ประมาณ 10,000 คน (เฉพาะคนที่มาตรวจ) และพบผู้ติดเชื้อใหม่ที่อายุน้อยลงทุกปี

- ปัจจุบัน HIV เกิดจากการแพร่เชื้อจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อและแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

- รัฐบาลให้สิทธิ์ตรวจ HIV ฟรี ปีละ 2 ครั้ง แต่คนไทยตรวจแค่ 10 %

- ส่วนใหญ่คนยังไม่ตรวจเพราะกลัว เข้าใจว่าเป็นเอดส์แล้วต้องตาย แต่ปัจจุบันถ้ารับประทานยาต้านไวรัสก็สามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนคนปกติ

- HIV เป็นโรคที่ไม่ติดต่อทางน้ำลาย การสัมผัส หรือการอยู่ร่วมกัน แต่จะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน (ไม่ใส่ถุงยางอนามัย) หรือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

- ดังนั้น ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันควรตรวจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี

- การรู้เร็ว โดยการตรวจเชื้อภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และการรักษาเร็วจะมีประโยชน์ต่อตัวเองและช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

Visitors: 83,313