สร้างภูมิคุ้มกันสู้มะเร็ง

รายงานพิเศษ : สร้างภูมิคุ้มกัน "สู้มะเร็ง" ภัยเงียบ บทความโดยหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันมะเร็งโลก" ("World Cancer Day) โดยองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์ควบคุมโรคมะเร็.สากล ต้องการให้สาธารณชนตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งภัยเงียบใกล้ตัวที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และรณรงค์ให้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการตายและความเสี่ยงในการเกิดโรค

     ปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 8.2 ล้านคนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ 4 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยอายุ 30-69 ี สะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดโรคมากขึ้นในกลุ่มคนวัยทำงาน อันสืบเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

     ด้านสถานการณ์โรคมะเร็งในไทยยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปี ตั้งแต่ปี 2543 ล่าสุดปี 2556 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละกว่า 67,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยราว 120,000 คนต่อปี

     5 อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทยคือ ตับ และท่อน้ำดี ปอด ลำไส้ใหญ๋ ต่อมลูกหมาก ต่อมน้ำเหลือง ส่วนกลุ่มหญิงไทย ได้แก่ เต้านม ปากมดลูก ตับ และท่อน้ำดี ปอด ลำไส้ใหญ่

     ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกผู้คิดค้นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล (Balancing Immunity) จากสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด "Apco cap" ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ระบุว่า มะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับทุกคนทุกเพศทุกวัย

     สาเหตุหลักที่กระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายเกิดความผิดปกติก่อให้เกิดมะเร็งในปัจจุบัน อาทิ พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง อาหารทอดไขมันสูง กินอาหารเดิมซ้ำๆ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด การได้รับรังสี ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน โดย 5 กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งสูง ได้แก่ คนอ้วน ผู้ที่สูบบุหรี่-ดื่มสุราเป็นประจำ คนที่ไม่ออกกำลังกาย และไม่กินผักผลไม้สด

     "การสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิชิตไวรัสและโรคต่างๆ ศึกษาค้นคว้านานกว่า 38 ปี พัฒนาสารสกัดจากพืชไทย 5 ชนิด "Apco cap" ซึ่งเมื่อออกฤทธิ์เสริมกันจะมีผลทำให้เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กลับสู่ภาวะสมดุลทำหน้าที่เสมือนเป็นวัคซีนธรรมชาติกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด Th1,Th17,Th9 โดยเฉพาะอย่างิ่งเม็ดเลือดขาวชนิด Th17 ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเรากลับสู่ภาวะสมดุลจนสามารถรับมือกับโรคได้เอง"

ที่่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

Visitors: 83,320