มะเร็ง โพรงจมูก ต่อมไทยรอยด์

เป็นมะเร็งโพรงจมูก ต่อด้วยมะเร็งต่อมไทยรอย
Visitors: 83,325