โรค SLE

ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรค SLE (โรคพุ่มพวง)  โรคเรื้อรั้งชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาด  สร้างภูมิไปต่อต้านเนื้อเหยื่อหรืออวัยวะของตัวเอง อาจมีมาจากหลายสาเหตุ โดย รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

Visitors: 83,325