มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

เคยชมรายการสุขและสวยของ ดร.เสรีในช่อง TNN2 มาตลอด 2 ปีเศษ แต่ยังไม่เชื่อเรื่อง BIM เดือน เม.ย. 55 ทรมานเพราะเจ็บเข่าขางขวามาก เดินขึ้นบันใดช้า ๆ ที่ละขั้น เวลาหย่อนตัวลงนั่งต้องทิ้งน้ำหนักตัวลงขาซ้ายแล้วค่อย ืๆ ย่อตัวลงนั่ง เวลาขึ้นรถยกขาซ้ายขึ้นก่อนแล้วใช้มือยกขาขวาตามขั้นที่หลัง เวลานอนพลิกตัวอย่งลำบาก เพราะปวดหัวเขา เมื่อเดือน ก.ค. 55 ชมรายการสุขและสวย ได้ยิน ดร.เสรีคุยกับคุณต้นว่า "พี่เจ็บเขามาไปที่ไหนไม่หาย แต่มาหายเพราะ อ.พิเชษฐ์" ดิฉันจุกใจว่าขนาด อ.เสรี ยังทาง bim100 จึงได้คิดลองดูบ้าง ทาน bim100 เพิ่ง 5 วัน ทำไมเข่ารู้สึกเขาขึ้น เมื่อก่อนหนัก ๆ แรก ๆ นึกว่าอุปทาน พอผ่านไป 1 เดือน ก้าวขึ้นบันไดได้ปกติ ไม่ปวดเข่าขวาอีกเลย


Visitors: 83,328