มะเร็งหลังโพรงจมูก

ปลาย พย. 54 คัดจมูกซ้ายหายใจไม่ออก แรก ๆ ตรจว่าเป็นไซนัสอักเสบ ผนังโพรงไซนัสบวมหนา รักษาเป็นเวลา 2-3 เดือน ไม่ดีขึ้นเลย จนเดือน ก.พ. 55 ตรวจเป็นครั้งที่ 2 พบก้อนเนื้อขนาด 3x5 ซ.ม. ที่หลังโพรงจมููก ผลตรวจชิ้นเนื้อ และ MRI ระบุชัดว่าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกปลาย มี.ค. 55 เริ่มทำเคมีบำบัดร่วมกับฉายรังสีทุกวัน พร้อม ๆ กับพี่ชายแนะนำให้ Bim ทันที หลังจากให้เคมีเข็มที่ 1 มีอาการข้างเคียงคือ อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย ปวดเมื่อย เดินแล้วปวดขาอยู่ 5 วัน แต่ต่อมาหลังจากห้เคมีเข็มที่ 2-6 อาการดังกล่าวกลับลดน้อยลง ไม่มีท้องเสีย ไม่อาเจียน ปวดเมื่อยลดลง แต่น้ำหนักตัวขึ้น หลังจากฉายรังสี 15 ครั้ง โพรงจมูก และคอไหม้ ทานข้วาไม่ได้ ทานได้แต่น้ำผลไม้ หรืออาหารเหลว น้ำหนักตัวลดลง แต่ร่างกายไม่เหนื่อยไม่เพลียมาก อาบน้ำแต่งตัว เดิน และช่วยเหลือตัวเองได้ แม้ภายหลัง ต้องให้เคมีชุดที่ 2 เพิ่มเติมอีก กลับไม่มีอาการข้างเคียง เดือน สค. 55 กลับมาทานอาหารได้ปกติ น้ำหนักเริ่มขึ้น ใส่วิกผมแล้วยิ้ม ๆ เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมะเร็ง เดือน ธ.ค. 55 ผลตรวจ MRI ยืนยันว่าไม่พบมะเร็งแล้ว ล่าสุดผลตรวจ 20 มี.ค. 56 ยังคงปกติดีค่ะ
Visitors: 83,328