เบาหวานน้ำตาล 140

เมื่อ 2-3 ปีก่อน น้ำตาลอยู่ที่ 140 ภายหลังน้ำตาลเพิ่มขึ้นจนมาทรง ๆ อยู่ที่ 160-170 มาตลอด และมีอาการข้างเคียงจากเบาหวานคือ กลางวันปวดปัสสาวะบ่อย ๆ  เมื่ออั้นปัสสาวะทำให้ปวดตึงเจ็บตรงท้องน้อย ส่วนกลางคืนปัสสาวะบ่อยถึง 4-5 ครั้ง หลับไม่สนิท และเกือบทุก 2-3 วัน ในมือเย็นถ้าทานอาหารช้าไม่ตรงเวลา จะมีอาการน้ำตาลตก มื่อสั่น ใจหวิว เหมือนจะวูบหมดสติ ต้องมีลูกอมติดรถไว้ น้องสาวแนะนำให้ใช้ Bim ร่วมกับทานยาประจำตัว ทานไป 1 เดือนพบว่า ไม่ปวดปัสสาวะถี่่ ๆ เหมือนแต่ก่อน กลางคืนปัสสาวะเพืียง 1-2 ครั้ง ไม่มีอาการวูบ นำตาลตก คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ต่อมาผลตรวจน้ำตาลเดือน มิ.ย. ลงมาที่ 137 ทุกวันนี้ไม่รู้สึกวูบใจหวิว ๆ มา 3 เดือน และหยุดยาประจำตัวมา 2 เดือน ผมดูแลเบาหวานด้วย Bim การออกกำลังการ และคุมเรื่องอาหารแทนครับ

Visitors: 83,328