ข้อเข่าเสื่อม นิ้วล็อค

ใส่ร้องเท้าส้นสูงเดิน และยืนมาก ๆ มาก่อน จึงเป็นสาเหตุทำให้ปวดเขาขวามา 2-3 ปี มีความรู้สึกเจ็บในหัวเข่า ผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อม เป็น ๆ หาย ๆ สร้างความรำคาญ ไม่ว่ายืน นั่ง งอเข่า หรือเดินขึ้นนบันใด รู้สึกปวดไม่สบายตัว ถ้านั่งพื้นตอนลุกขึ้นยืนต้องใช้มือช่วยนันตัว และเป็นนิ้วล็อคที่นิ้วโป้งมือขวา รู้สึกปวดตอนหยิบจับ ถ้าเป็ฯมากขณะหยิบของจะทำตกหล่น พอดีเดือน มี.ค. มีผู้แนะนำให้รู้จัก Bim และได้เริ่มทาน Bim อยู่สองสัปดาห์ อาการดีขึ้น ๆ สบายตัว ไม่ปวดจนลืมไปเลย ต่อมาไปวัดนั่งพับเบียบอยู่่ 15 นาที ลุกขึ้นมาเดินไม่รู้สึกเจ็บ ตอนนี้ 3 เดือน ข้อเข่าดีขึ้นไม่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจ และนิ้วโป้งไม่ปวดหยิบจับของถนัดมือค่ะ


Visitors: 83,322