เบาหวานน้ำตาลสูง 342

ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีก่อน รู้สึกวูบ เพลีย ปัสสาวะบ่อย คันที่ปลายอวัยวะเพศ เมื่อไปตรวจพบว่าน้ำตาลขึ้นสูงถึง 342 จึงเริ่มทานยาเบาหวาน แต่น้ำตาลยังทรงอยู่ที่ 200 เศษ และรู้สึกชาหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง ปวดตามน่อง คืนหนึ่งปัสสาวะ 3-4 ครั้ง รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่มีชีวิตชีวา ทั้งยังคันปลายอวัยวะเทศอยู่บ้าง เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ปีนี้ระดับน้ำตาลขึ้นเป็น 330 และเคยชมรายการสุข และสวยโดย BIM 100 มาก่อน แต่ยังไมม่เชื่อ กระทั้งวันที่ 19 พ.ค. มีโอกาสฟังเรื่อง BIM ที่ชัยนาท จึงเริ่มทาน Bim ร่วมกับยาประจำตัวทันที ในวันแรกสดขื่นกระปรี่หระเปร่า พอ 15 วันไม่รู้สึกชาที่หัวไหล่ ไม่ปวดตามน่อง ไม่ึคันที่ปลายอวัยวะเพศ และปัสสาวะลดลงเหลือคืนล่ะ 1-2 ครั้ง ต่อมาวันที่ 26 มิ.ย. ผลตรวจน้ำตาลลดลงเหลือ 138 ครับ (สีฟ้า เช้า 2 แคปซูล และเย็น 2 แคปซูล)
Visitors: 83,334