มีปัญหาข้อเข่า เดินขึ้นลงปวดหัวเขา

ปวดหัวเข่ามาประมาณ 4-5 เดินขึ้บันใดรถไฟฟ้า รู้สึกเจ็บที่หัวเข่าทั้ง 2 ข้าง แต่ตอนเดินลงบันไดจังหวะที่งอเข่ากลับเจ็บมากกว่า ต้องจับราวบันไดค่อย ๆ เดินลงเพราะกลัวจะตกลงมา ถ้านั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบจะนั่งได้ไม่นานก็จะเริ่มปวดเข่า ต้องคอยสลับขา ต้องนั่งใส่กางเกงอยู่ที่ขอบเตียง เพราะกลัวล้ม กลัวเจ็บในจังหวะที่งอขา ภายหลังไม่กล้าใส่รองเท้าที่มีส้น ดูแลข้อเข่าด้วยการนวดด้วยลูกประคบบ้าง นวดน้ำมันบ้าง แต่สักพักหัวเข่ากลับมาปวดใหม่ มีคนแนะนำให้รู้จัก Bim เมื่อเดือน สิงหาคม 56 3 วัน รู้สึกดีขึ้น ก้าวขาเดินไม่ขัด และไม่รู้สึกตึงขามาก พอ 2 สัปดาห์เดินลงบันไดรถไฟฟ้า ไม่รู้สึกเจ็บไม่ปวด ไม่ต้องจับราวบันได กลับมานั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบได้ ยืนใส่กางเกงได้ ใส่รองเท้าส้นสูง 1 นิ้วได้ นอกจากนี้ยังได้แนะนำน้องนักกีฬาที่ปวดเข่าให้รู้จัก Bim ทานอยู่ 3 วันรู้สึกดีขึ้น (สีชมพูเช้า 2 เย็น 2 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียว เช้า 1 เย็น 1 )
Visitors: 83,322