กรดไหลย้อนและภูมิแพ้

" ดูแลภูมิคุ้มกันที่สมดุลเดือนก.ย. 1 เดือนเศษ ไม่มีอาการไอ ไม่เจ็บคอ ไม่มีเสมหะ จุกเสียดลดลง ครบ 2 เดือนเรื่องกรดไหลย้อน และแพ้อากาศดีขึ้น 80% เรื่องแพ้ฝุ่นดีขึ้นเกือบ 100% เข้าไปเลือกกองเสื้อผ้าลดราคาที่คนแห่กันม­ุงได้ "


Visitors: 83,315