ภฺมแพ้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง SLE

คุณนิจชนก ศรีสาพันธ์ ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของ SLE

" เริ่มรับประทาน BIM100 เพื่อดูแลภูมิคุ้มกันที่สมดุลเดือนพ.ค.53 ร่วมกับยาประจำตัว 3 เดือน ผลตรวจเลือดดีขึ้น หายใจโล่งสบาย ไม่จามไม่คัดจมูก เจออากาศร้อนอากาศเย็น นอนดึกตื่นเช้า หรือเจอฝุ่นได้สบาย เดือนพ.ย.53 เห็นว่าอาการดีขึ้นจึงหยุดยาประจำตัว ผลตรวจเมื่อ 8 ม.ค.54 พบว่าผลเลือดต่างๆ ดีขึ้น ต่อมา 1 ปีเศษ อาการทุกอย่างดีขึ้น ผลตรวจวันที่ 17 ม.ค. 55 พบว่าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เกร็ดเลือดแค่ 70,000 ปัจจุบันเข้าปีที่ 4 สุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างค่ะ "


Visitors: 83,332