อัลไซเมอร์

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับการดูแลอัลไซเมอร์ (Alzheimer’S)

   โรคอัลไซเมอร์ เป็นอาการสมองเสื่อม (Dementia) ชนิดหนึ่ง ที่การทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

   อาการเด่น คือ ความจำเสื่อมหรือหลงลืมเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตประจำวัน เช่น ลืมทานยา ลืมปิดเตารีด ลืมชื่อคน หาของใช้ที่วางไว้ไม่พบ พูดหรือถามคำถามซ้ำๆจำคำตอบไม่ได้ มีปัญหาในการพูดการใช้ศัพท์ต่างๆเพราะคิดคำไม่ออก สติปัญญาและทักษะต่างๆลดลง มีอาการสับสน หงุดหงิดง่าย และก้าวร้าวอารมณ์แปรปรวน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

   โรคอัลไซเมอร์ มีความผิดปกติของสมองที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นศูนย์การสื่อสาร ในการควบคุมความรู้สึก และการตอบสนอง ที่สมองมีเกิดการอักเสบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท พบกลุ่มแผ่น (Plaque) ที่เกิดจากการรวมตัวของโปรตีนที่ผิดปกติที่ถูกล้อมรอบด้วยเซลล์ประสาทที่เสื่อม ( Dystrophic neuritis) เรียกว่า Amyloid plaques ที่มีโปรตีน Beta-amyloid protein เป็นองค์ประกอบหลักนอกจากนี้พบเส้นใยฝอย (Fibril) ของโปรตีนที่พันรวมตัวกันผิดปกติ เรียกว่า Neurofibril lary tangles

   ปัจจุบันมีข้อพิสูจน์ยืนยัยทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิก ว่ามีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นและสารอักเสบ cytokines มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ IL-1, IL-6,IL-17, TNF-α และ IFN-Y การทดสอบพบว่าการยับยั้งสารอักเสบ cytokines เหล่านี้ โดยเฉพาะ TNF-α จึงเป็นวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ที่มีประสิทธิภาพ

   คณะนักวิจัย Operation Bim ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-α ,IL-6 และ IL-17ด้วยประสิทธิภาพสูง และได้พัฒนาน้ำมังคุดที่พิสูจน์ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสารIL-1, IL-6,IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง

สอบถามเพิ่มเติม กบ 080-7854445

                          Line id: @kbim100

  https://line.me/R/ti/p/%40kbim100

Visitors: 83,328