พิชิต HIV ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด

พิชิต HIV ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด

     ภูมิคุ้มกันที่สมดุลของร่างกายแบบบูรณาการ จะแช็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อร้าย ก็ต่อเมื่อเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด ทำงานร่วมกัน โดยเม็ดเลือดขาวทั้ง 4 ชนิดนี้เรียกว่า CD4 T-helper cell ได้แก่

- ชนิด Th1: กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็งได้ดีขึ้น

- ชนิด Th2: กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น

- ชนิด Th17: กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2

- ชนิด Treg: กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่ภาวะสมดุล

     โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบสาร GM-1 ในพืชกินได้ ที่ช่วยเพิ่มจำนวนของเซลล์ CD4 ทั้ง 4 ชนิดโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Th1 ที่เพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเดิม และ Th17 ที่เพิ่มเป็น 5 เท่าของจำนวนเดิม

     ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มขึ้นของเซลล์ชนิด Th1 และ เซลล์ Th17 คือ ไปกระตุ้นการทำงานของ killer T Cells หรือ Tพิฆาต ที่มีอยู่แล้ว ในร่างกายให้ออกทำงาน และฆ่าเซลล์ร้ายที่ลุกลามอยู่ในอวัยวะภายในต่างๆ

     เป็นการค้นพบที่สำคัญในปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน CD4 ในผู้ติดเชิ้อเอดส์ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึอาจกล่าวได้ว่าการสร้างภูมิสมดุลจากสารสกัด GM-1 จากมังคุดเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้อื่น (งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก) คือมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ โดยไม่มีผลข้างเคียง

     นี่จึงเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน ด้วยความมุมานะอุตสาหะของทีมค้นคว้าวิจัย และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทีมงาน Operation BIM จะยังคงพัฒนางานวิจัยของเรา เพื่อมุ่งหาวิธีการบรรเทาการเจ็บป่วยด้วยวิถีธรรมชาติ

***ทีมงานนักวิจัย Operation BIM มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ และการค้นคว้าวิจัย ที่จะนำไปสู่มิติใหม่แห่งการรักษาสุขภาพด้วย #ภูมิคุ้มกันบำบัด #BIM***

     

Visitors: 83,328